[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( 20 / )
    การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL : Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ( 34 / )
    การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL : Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อว 0406/ว 17485 เรื่องดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564 ( 71 / )
    เรื่องดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พป 0003/ว 2348 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ( 66 / )
    เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ ๐๓๐๖/ว๔๐๘๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ( 67 / )
    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ ๐๖๐๑/๘๘๘๐ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคดนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 73 / )
     เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคดนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ ๐๖๐๑/๘๘๙๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) ( 66 / )
    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) จากโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ ๐๖๐๑/๘๘๑๘ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา ( 65 / )
    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านก่ารใช้ยามาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ มาเพื่อเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ( 111 / )
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ มาเพื่อเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 100 / )
    การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>