หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ยุค Digital Transformation สู่นวัตกรรมการศึกษา สำหรับครูอาชีวศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 217
จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ยุค Digital Transformation สู่นวัตกรรมการศึกษา สำหรับครูอาชีวศึกษา