วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

RATTANABURI TECHNICAL COLLEGE
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร​
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

Rattanaburi Management
379075460_766454318614859_2759408667996425528_n
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี rbtech.ac.th

วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นําพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนสู่โลกอาชีพ ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

ทักษะดี มีคุณธรรม นําวิชาชีพสู่ชุมชน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ยิ้มไว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยีในวิถีชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release
new thub
2566-09-05 ขอเผยแพร่รายงานทางการเงิน งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566
new thub
2566-08-29 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
new thub
2566-08-24 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
new thub
2566-08-16 เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
new thub
เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานทางการเงิน งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
1 2 3 4

ข่าวการศึกษา

Education News
picture-3-51838
สพฐ. เร่งวิเคราะห์สาเหตุ คนสอบผ่านครูผู้ช่วยได้น้อยมาก
picture-3-51837
อธิการบดีราชภัฏอุบลฯ แจงทำถูกต้องทุกขั้นตอน แต่อาจเป็นข้อสอบใหม่ ทำให้มีผู้ทำคะแนนได้น้อย
picture-3-51836
ผู้สอบครูผู้ช่วย อุบลฯ จี้เปิดเผยผลสอบ มั่นใจทำได้ แต่กลับไม่ผ่าน
333
ด่วน !!! สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศเพิ่มเติม รายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
picture-3-51834
ข่าวด่วน!! สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีหนังสือเรียกประชุมด่วน! ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม

Video RBTECH

ภาพกิจกรรม

Activity Pictures
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจ และแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม” มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกสนาน เช่น กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พร้อมมีรางวัลมากมาย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้น ๔ อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
Fin. ดี We Can Do!!! การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ผลิตภัณฑ์จากเห็ดออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ

ผู้ประกอบการมีแนวคิดประยุกต์เห็ดออร์แกนิคโดยใช้วัตถุดิบที่แปลกใหม่ หาได้ง่ายและ เพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีรสชาติและกลิ่นของสมุนไพร เสริมคุณค่าทางสารอาหาร เพิ่มคุณประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้นำเห็ดออร์แกนิค เป็นผลผลิตจากการเกษตร ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมและได้มี มาตรฐานการรับรอง การบริโภคเห็ดจะมีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินดีต่อคน เป็นโลหิตจาง ไฟเบอร์สูง ต้านมะเร็ง ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย อุดดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แคลอรีต่ำช่วย ในการลดน้ำหนัก เห็ดทั้ง 3 อย่างเสริมด้วย มีโปรตีน,โพแทสเซียม,โซเดียมและวิตามิน อยู่มากซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ทำให้มีประโยชน์ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือด คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ ให้มีความแปลกใหม่และเสริมคุณประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับการศึกษา

Educational