[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ( 11/ธ.ค./2561 )
    
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการ วิเชียร  บุญลี นำคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ลานหน้าตลาดสดอำเภอรัตนบุรี โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี
โครงการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึษา ๒๕๖๑ ( 7/ธ.ค./2561 )
    โครงการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data ( 29/พ.ย./2561 )
     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ ๖ ปี วทก.รบ. ( 23/พ.ย./2561 )
    
พิธีทอด “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
“ครบรอบ ๖ ปี” วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ สมทบทุนสร้างฐานพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ 
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ( 12/พ.ย./2561 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ผลงาาน "อุปกรณ์ช่วยถอดน็อตล้อรถยนต์แบบหกหัว" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ( 31/ต.ค./2561 )
    ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
1.เพลงไทยสากลหญิง : ชนะเลิดอันดับที่1
2.เพลงไทยสากลชาย : รองชนะเลิศอันดับ2
3.เพลงสากลชาย : รองชนะเลิศอันดับ1
4.เพลงสากลหญิง : รองชนะเลิศอันดับ2
5.เพลงไทยลูกทุ่งหญิง : รองชนะเลิศอันดับ1
ผู้ควบคุม ครูวุฒิชัย สาระติ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2561 ( 31/ต.ค./2561 )
    ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
เนื่องจาก อศจ.สุรินทร์ได้ดำเนินการพิธีเปิดประชุมวิชาการ อวท.อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.อศจ.สุรินทร์ ประจำปี2561 ผลการคัดเลือกตั้งคือ นางสาวอัญชลีรัตน์ สิงห์สำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ได้ดำรงตำแหน่ง นายก อวท. อศจ.สุรินทร์ และนางประภารัตน์ วารีร้อย ดำรงตำแหน่งครูที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ( 17/ก.ย./2561 )
    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Developing English Language Skills For Communication In Real Life ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ( 17/ก.ย./2561 )
     โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) 11กันยายน2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล Big Data System ( 12/ก.ย./2561 )
    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล Big Data System ณ ศูนย์ประสานงานหลัก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วันที่ 11 กันยายน 2561
กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>