[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ๒๕๖๔ ( 1/มี.ค./2565 )
    โครงการประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project) ๒๕๖๕ ( 1/มี.ค./2565 )
    
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project)ปีการศึกษา ๒๕๖๔วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น ( 1/มี.ค./2565 )
    โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น
ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี เดินทางไปเยี่ยมและมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาและผู้ป่วยที่ติดเชิ้อโรค covid-19 ( 1/มี.ค./2565 )
    
คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี เดินทางไปเยี่ยมและมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาและผู้ป่วยที่ติดเชิ้อโรค covid-19 ที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามห้วยแก้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ ( 1/มี.ค./2565 )
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ (Application Echo VE) ให้แก่ครูและผู้เรียนในสถานศึกษา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปี๒๕๖๕
โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา2565 ( 1/มี.ค./2565 )
    โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รอบโควตาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
การประเมินสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ๒๕๖๔ ( 1/มี.ค./2565 )
    การประเมินสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ( 1/มี.ค./2565 )
    พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
บริการตรวจ ซ่อม ฟรี
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ( 1/มี.ค./2565 )
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน
ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ วัดป่าเบญจคาม หมู่ที่ ๗ บ้านดงแหลม ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
Merry Christmas and HAPP NEW YEAR 2022 ( 1/มี.ค./2565 )
    Merry Christmas and
HAPP NEW YEAR 2022
29 December 2021
Ratanaburi Technical College
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>