ชื่อ - นามสกุล :นางจารุณี พรมดี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย